Trang trí sân khấu, hội trường

Trang trí sân khấu, hội nghị, hội trường nhằm tạo sự mới lạ trong không gian và thể hiện rõ tính chất buổi hội nghị.