Biển phòng ban

500,000 200,000

Biển phòng ban được sử dụng để phân biệt sự khác biệt giữa các phòng ban. Loại bảng hiệu này thường được gắn trước cửa một phòng nào đó.

Danh mục:
0987 426 456
0987 426 456